Home » Årskonkurrence

I fredningsperioden kan du ikke indveje fisk der er omfattet af fredningen dette gælder OGSÅ blanke ørreder/laks.

Du skal have gyldigt fisketegn og være medlem af Skovens Fiskeklub på Als for at kunne indveje fisk.

Regler for årskonkurrence og klubmesterskaberne.

Konkurrencens løbetid: Konkurrencens løbetid er fra den 1. Januar til den 31. December (Begge dage er incl.) og omfatter fisk, fanget i saltvand, ferskvand og i åer hvortil der kan købes dagskort og put and take. (fangststederne gælder for hele Danmark).

Fangsttider: Laks og havørreder indvejes ikke i tiden fra den 16. november til og med den 15. januar. Ligeledes afvises fisk der er fanget i fredningsperioden for den pågældende fisk. Regnbueørreder giver point i sin kategori hele året.

Fangster: Fangster der ønskes tilmeldt konkurrencen, skal være fanget på sportslig vis fra strand, bred, mole, bro eller småbåd (se regler for dette) Fangstredskabet skal være stang, hjul, line og kunstig eller naturlig agn. Med hensyn til fiskeri med orm, sandorm eller igler, skal der udvises stor forsigtighed, så undermåls fisk skades mindst muligt.

Båd: Ved fiskeri fra båd, må denne ikke overstige 25 fod.

Deltagere: Deltagere i konkurrencen skal være aktive medlemmer af Skovens Fiskeklub – på Als – og have et gyldigt medlemsbevis, samt lovpligtigt fisketegn.

Indvejning: Fanger du en fisk, må du veje den på din egen bordvægt. Dog skal denne have en nøjagtighed der ikke svinger med mere end 75 gr.

Mindstemål: Kun fisk der overholder følgende mål kan deltage: Ørred 45cm – Regnbueørred 45 cm – Laks 60cm – Bækørred 35cm – Torsk 40cm.
Andre mindste mål kan ses i tabellen.
Juniorer er ikke omfattet af ovenstående mål på fisk. For juniorer gælder de gældende lovpligtige mål.
Alle andre arter skal overholde de lovpligtige mål. For Put and Take fisk er der ingen regler.

Vejeseddel: Efter vejningen benytter du en vejeseddel for at få din fangst registreret. Der skal være et vidne tilstede ved vejningen og dette vidne skal påføres vejesedlen.
Du SKAL aflevere vejeseddelen senest 14 dage efter fangsten ellers godkendes fisken IKKE.
Datoen du skriver på vejeseddelen er den dato du har fanget fisken.
For alle kategorier gælder det, at fisken skal være fanget i Danmark.

For kategorien Klubmester Kyst: Kun de 5 største Havørreder/Laks og kun arten Havørred/Laks tæller med i konkurrencen.

For kategorien Klubmester Å: Kun de 5 største Havørreder/Laks og kun arten Havørred/Laks tæller med i konkurrencen.

Snyderi: Konstateres der snyderi med indvejningen bliver de involverede straks ekskluderet af klubben. Protester vedr. indvejede fisk er muligt i en periode af 14 dage efter at fisken er kommet på hjemmesiden.

Lodtrækning på første vejeseddel: Antallet afhænger af sponsorer.

Præmieuddelingen: Præmieuddelingen for de enkelte kategorier finder sted på den den årlige generalforsamling.

Følgende fisk bliver præmieret:

Klubmester Kyst ( Havørred/Laks ) – 3 præmier

Klubmester å ( ørred, regnbueørred og laks ) – 3 præmier

Laks/Havørred kyst – 3 præmier

Laks/Havørred å  – 3 præmier

Torsk og Sej – 3 præmier

Junior/ kyst: – 3 præmier

Junior/ fersk – 3 præmier

Junior/ båd   – 3 præmier

Laks/havørred Båd /Flydering – 1 præmie

Torsk/Sej Båd – 1 præmie

Regnbueørred Hav / Å – 1 præmie

Bækørred – 1 præmie

% fisk frit fanget  – 1 præmie

% fisk P / T  – 1 præmie

Alle indlæg sendes til webmaster@skovens-fiskeklub.dk eller et bestyrelsesmedlem.