Home » Fiskepladser Als

De 40 mest kendt pladser på Als og Sundeved.

Als er én stor havørred ø og der kan stort set fanges fisk overalt. Enkelte pladser har med tiden vist sig mere effektivt end andre men nok også fordi at de samme pladser bliver godt besøgt. Man skal selvfølgelig prøve sig frem og erfaring gør med tiden hvor man synes er bedst. Pålandsvind eller fralandsvind og kommer den fra højre eller venstre kan være alt afgørende for om pladsen fisker godt eller skidt. Generelt fisker en plads bedst med lidt gang i vandet i forårsmånederne da fisken så ikke er så sky hvor mere stille vand kan være en fordel om sommeren så fisken kan ses i overfladen.

Alle fiskere har hver deres favoritplads og én ting er sikkert – der fanges fisk på dem alle.

www.routeplanner.iform.dk en super side hvor der kan zoomes ind på de enkelte pladser og få et overblik over hvordan bunden ser ud.

Husk at undersøge fredningsbælter og hvornår der er fredet på de pladser du fisker på.

 1. Kegnæs færge / Torsthoved og Grønmark.

Der kan holdes helt nede ved vandet. Starter vi længst til højre strækker der sig en sand tange et stykke ud i vandet og dybden er 8-12 meter en kastelængde fra land. Der kan fiskes på hele strækket til der nås ud på tangen. Bunden er varieret med svingende dybde hele vejen. Til venstre er bunden mere varieret med store sten og der kan fiskes med hjørnet rundt og med skrænterne ind i bugten hvor der bliver mere fladt og sandet. Hvor den store sten kan ses begynder bunden igen at blive varieret og vandet bliver også dybere. Der kan også holdes ved Grønmark og fiskes højre om til den store sten.

 1. Kegnæs ende.

Der holdes helt nede ved vandet. Fiskeri til begge sider og til tider godt lige neden for bilen. Venstre om er bunden med sten og tang og højre om ligger der flere store sten og rigtig flot bund. Stedet er meget vindfølsom hvilket vil sige at der til tider kan lægge meget store dynger af tang som kan gøre fiskeriet svært. Der kan fiskes langt om til venstre til hvor skrænterne stopper og bunden bliver mere sandet

 1. Kegnæs fyr / Drejet.

Der holdes helt nede ved vandet. En af de kendte pladser hvor der i foråret kan være gode chancer for store fisk. Til venstre kan der fiskes fra en sandrevle få meter fra land og der kastes over sten og tangbælter. Højre om er bunden fuld af sten med pynter hele vejen. Langt til højre kommer der en bugt og en revle i bunden af bugten har til tider givet fine fisk. Der er dog med årene kommet meget tang i bunden og det gør fiskeriet meget besværligt. Der kan fiskes om til Bredsten hvor bunden bliver meget sandet og flad.

 1. Pøls rev / Gammel pøl.

Der kan holdes helt nede ved vandet. Ligesom Drejet et denne plads også god for store fisk. Til venstre for parkeringspladsen strækker et rev sig langt ud og det tiltrækker til tider store fisk. De fleste fisk fanges også fra parkeringspladsen og til venstre. Der kan fiskes hele vejen rundt og chancen for bid er overalt. Til højre er bunden mere flad og ændrer sig meget i forhold til vejret og hvor mange stormende dage vi har. Langt til højre går kysten ind i en bugt og i det tidlige forår med solskins dage kan der være fine grønlændere på strækket ved høfderne. Bunden er her mere flad og der er meget blæretang i bunden.

 1. Lysabildskov fyrtårn.

Der holdes ved fyrtårnet. Strækket efter Pøl og der er flot varierende bund med en del store sten og der fiskes til begge sider. Høfderne og spidsen til venstre er gode pladser men hele strækket fisker godt.

 1. Hummelvig.

Der kan holdes nede ved vandet. Strækket starter ved ”øen” en lille sten samling få meter fra land lige ud for hvor vejen går til kysten. Herfra og hen til de sidste højspændingsmaster er bunden meget stenet og dybden er moderat med store sten. Derefter er der en stor revle hvor der ved lavvande kan vades et godt stykke ud. Ellers er resten af strækningen præget af god leopard bund med mange store sten. Der kan fiskes hele vejen om til forrige plads.

 1. Sarup hav.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Der kan fiskes fra starten og hele vejen om til Mommark havn. Bunden starter lidt fladt men hurtigt bliver der dybere og bunden er varieret med sten tang og store sten. Når skrænter stopper og bliver til skov begynder bunden at blive mere sandet men et langt stykke hen kan der kastes ud over mørk bund og først når de sidste bundgarn er nået bliver det hele til badestrand.

 1. Ertebjerg hav / Blommes kobbel.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Til venstre vades der ud på en langsgående sandrevle og der fiskes over tang og store sten. Højre om er det et godt badekar mad mange store sten og en pæn dybde tæt på land. Hele strækket hen til havnen giver chancer for fisk.

Bemærk fredningsbælte i området.


 1. Voigt strand / Oles kobbel.

Der kan parkeres ved det gamle bibelcenter og en sti fører ned til vandet. Højre om er bunden med tang og sten og der er pæn dybde tæt på land. Venstre om vades der ud på revle og der kan et godt stykke hen vades meget langt ud hvis man kender pladsen godt.

 1. Taksensand.

Der kan parkeres ved fyret. En sandrevle strækker sig til begge sider og ved normal til lavvande vades der ud og bunden der fiskes over består af tang og sten.

 1. Fjordmosen.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Her slutter sandrevlen og vandet bliver efterhånden dybere med flere store sten.

Bemærk fredningsbælter i området.

 1. Fladbæk.

 

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Dybt vand med sten og tang til gør dette til en god plads. Skoven giver fint læ ved hårde vinde mellem syd og vest. Der kan fiskes til begge sider og chance for fisk er overalt.

Bemærk fredningsbælter i området.

 

 1. Kocksvej.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Ligesom foregående plads men med flere store sten. Til venstre kan der efterhånden vades ud da bunden bliver mere flad.

Bemærk fredningsbælte i området.

 

 1. Nygård.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Højre om mod Kocksvej fiskes der fra sandrevle og ud over tang og sten. Revlen går tættere mod land jo længere man fisker men der kan stadig vades ud nogle steder. Til venstre er der mange store sten og fra skoven slutter starter atter en sandrevle hvor der kan vades langs med land til den næste plads. Sten og tang består bunden af. En virkelig god plads om foråret.

Bemærk fredningsbælte i området.

 

 1. Traneodde / Torup strand.

Der parkeres ved fyret. Et langt rev strækker sig ud fra fyret og der kan til tider være gode chancer. Populær sommerplads og dette er det største rev på Als. Der kan vades langt ud og der kan være fisk overalt. Til højre kan der fiskes fra en sandrevle op til forrige plads.

 1. Augustenhof.

Der parkeres ved fyret. Sandrevler strækker sig langs kysten og ved lavvande kan der vades ud og fiskes over fin mørk bund med store sten. Nord kysten på Als består af meget sand og først ved denne plads er der atter mørk bund.

 1. Holm.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Fiskeri til begge sider med tang og sten. Til højre er bunden mere sandet med småsten hvor der er mere tang og større sten til højre. Moderat dybde.

 1. Hellesøgård.

Der parkeres på en lille holde plads hvor vejen ender og en sti fører ned til vandet. Fiskeri til begge sider. Højre om er der sten høfder med flot varierende bund og derefter går det ind i en lille bugt med leopard bund hele vejen. Længst til højre ses forrige plads. Venstre om er bunden mere flad og først efter huset som ligger ned til vandet bliver der igen dybere med store sten.

 1. Lønsemade.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Der kan fiskes til begge sider men strækket højre om er mest interessant. Dybt vand med sten hele vejen rundt og chancer overalt.

 1. Lyngen.

Der holdes hvor vejen drejer 90 gr. og en sti fører ned til vandet. Venstre om ind mod Dyvig bliver vandet lavere men pynter skal fiskes af. Højre om er vandet dybere og der er rigtig flot bundforhold med store sten.

 1. Sandvig.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Der fiskes venstre om mod spidsen og da der ikke er nogen strand skal der vadefiskes. Til venstre skal man om til skrænterne hvor mørk bund skærer ind til kysten.

 1. Stevning.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Fra parkeringsplads og hele vejen om til højre mod forrige plads kan der fiskes. Der er gode chancer overalt og der er tang og sten på hele strækket.

Bemærk fredningsbælte i området.

 

 1. Stolbro.

Man skal gå et stykke til denne plads og bundforholdene er ligesom ved Stevning.

Bemærk fredningsbælte i området.

 

 1. Sebbelev / Osbæk.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Stykket ved skoven er fladt og typisk inde vand med enkelte store sten og tang. Der er en del sand men lad sig ikke snyde fiskene er der. Til højre strækker sig et rev langt ud og der kan vades et godt stykke ud. Bunden er mere stenet til højre og med moderat dybde.

Bemærk fredningsbælte i området.

 

 1. Agustenborg fjord generelt.

Overalt kan der fanges fisk. Søg efter pynter og mørk bund. Bunden er de fleste steder med blød bund og små sten men der kan til tider være rigtigt godt fiskeri. Prøv dig frem.

Vær opmærksom på at færdsel fra pos. 2 hen mod lufthavnen og fra pos 6 hen mod lufthavnen skal foregår ude i vandet. DET ER FORBUDT AT FÆRDES PÅ STRANDEN, OG DETTE VIL BLIVE POLITIANMELDT. Se billede.

Bemærk der er også fredningsbælte i området.

 

 1. Arnkill.

Der holdes ved skoven og man skal gå over marken for at nå kysten. Stedet er kendetegnet ved 2 spidser. Den første som går ind mod alssund er der dybt vand og næsten altid strøm i vandet en super sommer plads. Spidsen ind mod fjorden er mere flad og der kan vades ud. Fiskeriet kan være meget vekslende om hvilket hjørne der fisker bedst.

27 Alssund.

Der kan fiskes over alt i Alssund. Der er holdepladser spredte steder og bunden er blød med tang og sten. Nogle steder er bunden meget blød og man synker et stykke i bunden men der er meget føde i den bløde bund og er vandet koldt og solen skinner varmes vandet op og småfisk kommer hurtigt frem og det ved havørreden. Nogle steder skærer sejlrenden tæt på land og giver en fin strøm i vandet.

 1. Sønderskoven / Stenholt.

Der kan parkeres i skoven og man går ned til vandet. Hele strækket langs skrænterne er med flotte bundforhold med plettet bund som består af sand tang og store sten.

 1. Hørup klint.

Parker i bolig kvarteret og gåde sidste meter ned til vandet. Fiskeri på hele strækket ind til havnen med god dybde og flot bund. Længst til venstre er bunden mere flad og sandet med tangbælter og på spidsen kan der ved lavvande vades et stykke ud.

 1. Dybbøl strand.

Der parkeres helt nede ved vandet. Fiskeri langt om til højre med flot varierende bund og god dybde. Enkelte steder er vandet mere fladt med store sten.

 1. Vemmingbund.

Der parkeres helt nede ved vandet. Fiskeri i begge hjørner af bugten. Til højre er bunden mere flad og der kan vades et stykke ud. Venstre om er vandet lidt dybere og der kan fiskes fra sandrevle og ud over mørk bund men tang og sten.

 1. Skelde.

Pladser som gammelmark, spar-es, skelde kobbel, landheim, kragesand og skelde vig. Et stort område med mange gode pladser. Der er store sandrevler, tangbælter og strækninger med lækker stenbund. Helt sikkert godt havørred vand med chancer hele året.

Bemærk fredningsbælte i området.

 

 1. Nybøl nor.

Indevands område med dybt vand mange steder specielt ved høfderne. Der er spredte steder hvor der kan parkeres og der er nogle steder hvor der i perioder fanges rigtigt godt. Stedet har været til debat da det måske er den sidste vildtlevende havørred stamme i området og mange fisk søger mod bækkene for at reproducere sig selv. Fisk med omtanke der skal også gerne være vilde fisk til næste generation…..

Bemærk fredningsbælte i området.

 

 1. Snogebæk.

Der parkeres helt nede ved vandet. Der må kun fiskes til venstre da der er fredet til højre. Vadefiskeri med små sten og tang men mere fast bund end Alssund. Der er chance for fisk på hele strækket og på spidsen kan der vades et stykke ud.

Bemærk fredningsbælte i området.

 

 1. Knarhøj.

Der holdes ved en gård og en sti fører ned til vandet. Til venstre er bunden mere sandet og der kan vades et stykke ud. Højre om er bunden mere stenet og bliver dybere.

 1. Blans.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Fiskeri til begge sider med varierende dybde og bundforhold.

Bemærk fredning i området.

 1. 3 Blåkrog.

Der parkeres oppe ved vejen og en sti fører ned til vandet. Fiskeri kun til venstre med god dybde og bund med tang og sten.

Bemærk fredningsbælte i området.

 

 1. Naldtang.

Der kan parkeres helt nede ved vandet. Fiskeri om mod forrige plads. Flad bund og en del sand inden stykket ved Blåkrog nås. Til venstre mere stenet og efterhånden dybere vand. Der kan fiskes langt om til venstre og der er rigtig flot bund med store sten og god dybde.

 1. Varnæs hoved og vig.

Parkering på P-plads. Vigen er udpræget sandet med enkelte mørke pletter. Rundt om hovedet bliver der mere stenet med flot bund. Chancer for fisk på hele strækket.

 1. Felsbæk.

Parkering ved Gård og en sti fører ned til vandet. Super plads med dybt vand og flot bund. Fiskeri kun til højre grundet fredningsbælte. Tangbælter sten og store sten langt om med chance for fisk overalt.

Bemærk fredningsbælte i området.

 

 

Knæk og bræk.