Home » Forside » Generalforsamling » Generalforsamling 2019 (Afholdt2020)

Referat for Generalforsamling 2019 (Afholdt 2020)

 1. Valg af dirigent. Søren Uldal Bech blev enstemmigt valgt
 2. Resume af protokol fra sidste generalforsamling. Ken gennemgik, ingen bemærkninger
 3. Formandens beretning. Den blev enstemmigt godkendt
 4. Regnskab ved kassereren. Steen gennemgik regnskabet dette blev enstemmigt godkendt, herefter brugte han lidt tid på at gennemgå overgangen til vores nye klubmodul, efter lidt opstartsvanskeligheder ser det nu ud til at det kommer til at virke.
 5. Indkomne forslag:

 Forslag fra Henrik Hansen om, at vi afskaffer vores pointsystem i den nuværende form, point til klubmesterskab indtjenes nu på fællesture arrangeret af vores nye oprettede arrangementsgruppe, eller åbne konkurrence (samme som giver NASS point) resten af præmie grupperne bibeholdes som hidtil. Forslaget vedtaget med 1 stemme imod, der vil være et prøve år, vi gennemgår til næste generalforsamling om det skal fortsætte.

Forslag 2. Kontingentforhøjelse fra 2021 fra 250 til 275, forslaget enstemmigt vedtaget. Træder først i kraft 2021.

Forslag 3. Familiekontingent afskaffes, fremover er det senior 275, junior 125. Forslaget enstemmigt vedtaget.

Forslag 4. Fra Søren Uldal, der skal være balance imellem det beløb der bruges på præmier og det beløb der bruges på sociale arrangementer. Forslaget vedtaget med 1 imod og 2 blank. Budget laves på førstkommende bestyrelsesmøde.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2020. Ingen forhøjelse. Vi bibeholder 254kr årligt.
 2. Valg til bestyrelsen. Steen Elholm genvalgt som kasserer.

  Søren Uldal genvalgt, Johs genvalgt, Henrik Hansen udgik Thorkild Jensen kom ind i stedet.

  Valg af bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant Tor, 2. suppleant Gitte Lund

  Revisor. Henrik Hansen

  Revisorsuppleant Jens Bak.
 3. Evt. Allan påpegede at der ikke var mad nok ved netop afholdte NASS arrangement, både til morgenmad og aftenforplejning.

  Endvidere var han utilfreds med den måde indvejningen var forløbet på. Samt at Johs arrangerer NASS cuppen men vælger at tage på jagt. De 2 første ting bringes op i NASS, Johs vil gerne arrangere sociale arrangementer, men vælger når der er jagtsæson at prioritere jagten.

Opfordring fra Finn Hansen, at man ved kursus i klubmodul tager et par stykker med.

Følg os