Home » Årskonkurrence » Aktuel stilling

Klubmesterskab Kyst for havørred og laks

Navn Point Medlemsnr Antal fisk
Kjeld Hansen 476 29 5
Jesper Friis Petersen 420 47 5
Tuan Tran 372 12 4
Claus Lange 308 50 3
Tom Christiansen 248 82 2
Rene Sølvbjærg 244 66 2
Per Lorenzen 240 63 2
Henrik Nehrkorn 228 65 3
Kim Pfeffer 152 144 2
Thorkild Jensen 112 51 1
Jørn Elnef 108 130 1
Lars Nissen 104 68 1
Heiko Petersen 96 20 1
Henrik Hansen 92 3 1
Nikolaj Winkel 84 77 1
Marc Khademzadeh Krabbe 80 55 1
Finn Bonefeld Hansen 76 48 1
Svenn Danielsen 72 46 1
Allan Christensen 68 15 1
Thor Johannsen 68 148 1

Havørred/laks kyst

Dato Navn Længde Vægt KlubMester Medlem Kondi
SFK Kjeld Hansen 70 3805 172 29 1,109
20-03-2021 Tom Christiansen 69 3610 164 82 1,097
17-04-2021 Tuan Tran 69 3500 160 12 1,064
26-06-2021 Rene Sølvbjærg 63 2800 132 66 1,118
19-02-21 Per Lorenzen 64 2748 128 63 1,047
SFK Claus Lange 60,5 2525 120 50 1,140
27-02-2021 Per Lorenzen 61 2381 112 63 1,049
09-03-2021 Thorkild Jensen 61 2340 112 51 1,031
26-06-2021 Rene Sølvbjærg 60,5 2300 112 66 1,038
29-05-2021 Jørn Elnef 60 2214 108 130 1,025
16-01-21 Lars Nissen 58,5 2170 104 68 1,082
FT-20-21 Feb Claus Lange 57,5 2005 100 50 1,052
05-05-2021 Heiko Petersen 56 1908 96 20 1,084
FT-10-11 Apr Henrik Hansen 55,5 1825 92 3 1,067
FT-10-11 Apr Jesper Friis Petersen 56,5 1820 92 47 1,008
06-03-2021 Jesper Friis Petersen 56 1808 92 47 1,027
08-05-2021 Henrik Nehrkorn 54 1807 92 65 1,147
28-02-2021 Jesper Friis Petersen 52 1782 88 47 1,264
FT-10-11 Apr Kjeld Hansen 55 1780 88 29 1,069
SFK Claus Lange 53 1745 88 50 1,171
16-01-21 Tom Christiansen 52 1685 84 82 1,195
25-02-2021 Nikolaj Winkel 55 1685 84 77 1,012
SFK Kim Pfeffer 51,5 1600 84 144 1,168
07-06-2021 Marc Khademzadeh Krabbe 53,5 1560 80 55 1,016
07-03-2021 Kjeld Hansen 52 1534 80 29 1,088
11-04-2021 Jesper Friis Petersen 53 1522 80 47 1,021
SFK Tuan Tran 52 1495 76 12 1,060
FT-10-11 Apr Henrik Nehrkorn 51,5 1465 76 65 1,069
FT-20-21 Feb Finn Bonefeld Hansen 51 1425 76 48 1,071
07-05-2021 Tuan Tran 50 1420 76 12 1,136
SFK Svenn Danielsen 50 1310 72 46 1,048
SFK Allan Christensen 48 1295 68 15 1,167
SFK Jesper Friis Petersen 49 1280 68 47 1,085
06-03-2021 Kjeld Hansen 49 1273 68 29 1,079
SFK Kim Pfeffer 49 1240 68 144 1,051
11-04-2021 Kjeld Hansen 49,5 1220 68 29 1,004
SFK Thor Johannsen 47,5 1210 68 148 1,126
SFK Tuan Tran 45,5 1040 60 12 1,101
FT-20-21 Feb Henrik Nehrkorn 46 1020 60 65 1,046

Fællestur  – vinder – en pr fællestur
Navn Point Medlemsnr Antal fisk
Kjeld Hansen 260 29 2
Claus Lange 220 50 2
Henrik Nehrkorn 208 65 3
Jesper Friis Petersen 160 47 2
Henrik Hansen 92 3 1
Kim Pfeffer 84 144 1
Tuan Tran 76 12 1
Finn Bonefeld Hansen 76 48 1
Allan Christensen 68 15 1
Thor Johannsen 68 148 1
Dennis Bonniksen 52 127 1
Claus Svenson 52 41 1
Fællestur Kyst for havørred og laks
Dato Navn Længde Vægt KlubMester Medlem Kondi
SFK Kjeld Hansen 70 3805 172 29 1,109
SFK Claus Lange 60,5 2525 120 50 1,140
FT-Februar Claus Lange 57,5 2005 100 50 1,052
FT-10-11 Apr Henrik Hansen 55,5 1825 92 3 1,067
FT-10-11 Apr Jesper Friis Petersen 56,5 1820 92 47 1,008
FT-10-11 Apr Kjeld Hansen 55 1780 88 29 1,069
SFK Kim Pfeffer 51,5 1600 84 144 1,168
SFK Tuan Tran 52 1495 76 12 1,060
FT-10-11 Apr Henrik Nehrkorn 51,5 1465 76 65 1,069
FT-Februar Finn Bonefeld Hansen 51 1425 76 48 1,071
SFK Henrik Nehrkorn 50 1310 72 65 1,048
SFK Allan Christensen 48 1295 68 15 1,167
SFK Jesper Friis Petersen 49 1280 68 47 1,085
SFK Thor Johannsen 47,5 1210 68 148 1,126
FT-Februar Henrik Nehrkorn 46 1020 60 65 1,046
SFK Dennis Bonniksen 43,5 895 52 127 1,085
SFK Claus Svenson 42 820 52 41 1,101

Procentfisk Frit Fanget

Dato Navn Længde Vægt Medlemsnr. Procent Art
01-05-2021 Gitte Lund 73 518 102 74 Hornfisk

Følg os