Home » Forside » Nass

NASS

Nordborg Sportsfiskerforening – Als Sportsfiskerforening – Syddanske

Lystfiskere & Skovens Fiskeklub

Vores Formål:

”Styrke og udvikle sammenarbejdet imellem de 4 Sportsfiskerforeninger på Als”.

Vi har i NASS-udvalget afholdt møder ca. hvert kvartal. Møderne har været afholdt i de fire

foreningers lokaler på skift. På møderne har vi drøftet hvilke arrangementer der med fordel

kunne afholdes i samarbejde mellem de fire klubber.

Vi har i første omgang kun villet forpligte os på at arrangere to årlige konkurrencer, hvor vi

selvfølgelig skal fiske, men også efterfølgende have lidt mad for at øge kendskabet til

hinanden.

Den første konkurrence har vi arvet fra Alsiske og Als, der i mange år har haft suppe-tur i

forbindelse med ørredens fredningstids ophør. Det var en god dag med over 40 deltagere.

Det skal nok også frem at Syddanske hjemtog pokalen for største fisk. Fremover er dette

arrangement døbt NASS-premiere-cup.

Det andet arrangement vi har afholdt var NASS-efterårs-cup som blev afholdt hos Skovens

Fiskeklub, som havde grillet en halv gris. Denne gang blev der desværre ikke fanget fisk, så

den fine pokal står nu hos den arrangerende klub. Der var denne gang mødt ca 35 mand op.

NASS var også involveret i Macnaps markedsdage, hvor vi havde fået lov til at få en stand

Der kunne foreningerne vise sig frem, en god idé som kræver lidt finpudsning.

kan prøve kræfter med, er du velkommen til at kontakte en af medlemmerne af

udvalget eller din bestyrelse.

Følg os