Home » Forside » Generalforsamling » Generalforsamling 2019

DAGSORDEN 2019

  1. Valg af dirigent.

  2. Resume af protokol fra sidste generalforsamling.

  3. Formandens beretning.

  4. Regnskab fra kasserer.

  5. Indkomne forslag.

  6. Fastsættelse af kontingent.

  7. Valg til bestyrelsen.

         Formanden lige år.

         Kasserer ulige år

         2 bestyrelsesmedlemmer ulige år

         3 bestyrelsesmedlemmer lige år.

         2 bestyrelsessuppleanter.

         1 revisor.

         1 revisorsuppleant

      9. Eventuelt.

          Under punkt 9. Eventuelt. kan der ikke besluttes noget.

Indkomne forslag til generalforsamling:

1: Forsøge at få en ungdoms/junior afdeling op at køre. Forslag fra Gorm

2: Lav nogle faste begivenheder/aktiviteter til klubaftenerne i vinterhalvåret. Feks fluebinding osv.

Forslag fra Gorm

3: Udvidelse af området der må fiskes i til fiskeugen til hele Danmark.

4: Oprette et udvalg klubberne imellem der har til opgave at finde ud af hvorfor vi ikke fanger flere

havørreder end vi gør og hvad der kan gøre ved det. Øget vandpleje / udsætninger osv.

Forslag fra Per Lorentzen.

5: Ved indvejning af fisk fra åen fremadrettet skal der vedhæftes dokumentation for købt dagkort til

Å stykket man har fisket på. Forslag fra Ken.

Følg os