Home » Forside » Generalforsamling » Generalforsamling 2018

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.

  2. Resume af protokol fra sidste generalforsamling.

  3. Formandens beretning.

  4. Regnskab fra kasserer.

  5. Indkomne forslag.

  6. Fastsættelse af kontingent.

  7. Valg til bestyrelsen.

         Formanden lige år.

         Kasserer ulige år

         3 bestyrelsesmedlemmer ulige år

         4 bestyrelsesmedlemmer lige år.

         2 bestyrelsessuppleanter.

         1 revisor.

         1 revisorsuppleant

      9. Eventuelt.

          Under punkt 9. Eventuelt. kan der ikke besluttes noget.

*******************************************************************************************************

Forslag 1: Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen reduceres fra de nuværende 9 medlemmer til i alt 7 medlemmer.

Følg os