Home » Forside » Formandens beretning

Formandens beretning generalforsamling 15. januar 2018.

Jeg vil på vanlig vis starte med, at ønske alle et rigtig godt nytår.
I år er det sidste gang jeg som formand vil se tilbage på året der gik på godt og ondt, jeg tillader mig
denne min sidste aften som formand endda at vende de sidste 10 år, jeg har siddet i bestyrelsen. For der
er faktisk sket rigtig meget.
Vi har haft en markant medlemsfremgang, vi er blevet fuldgyldige medlemmer af vandplejen, af
ørredfonden, samt har vi fået NASS, hvor vi et par gange om året har fælles arrangementer. Alt det her
er ikke noget der er kommet af sig selv, det skyldes et rigtig godt arbejde gennem de sidste 10 år af
skiftende bestyrelser. Når jeg i aften stopper som formand håber jeg, at fremtidige bestyrelser også
mener at samarbejde med de andre klubber er den måde vi skal agere også i fremtiden.
For nogle af de nye og unge i klubben kan det måske være lidt mærkeligt, at jeg fremhæver dette, men
vi skal faktisk ikke mange år tilbage i tiden, da kunne medlemmer af de 4 klubber finde på at råbe
ukvemsord efter hinanden, hilste på hinanden gjorde man ikke. I dag sidder vi sammen til konkurrencer
og fællesarrangementer og hygger os. Jeg håber at I unge vil være med til, at lære af historikken.
Tingene sker ikke bare af sig selv.
I den tid hvor jeg har siddet i bestyrelsen er facebook jo også kommet til på godt og ondt. Man er som
klub lynhurtig ude med en besked til hele klubben, der er ikke langt til et bestyrelsesmedlem, man kan
simpelthen komme i forbindelse med hinanden lynhurtigt. Men en ting glemmer man, når der er en der
har lagt en fisk op der vejer 3 gram for lidt i forhold til vægten, eller der er en på de klubbers FBside, der
har ytret sig om et eller andet, der sidder et menneske bag skærmen, det er ikke kun en maskine der
skriver ord til en, det er sidste gang jeg sidder og siger at man skal tænke før man taster, ikke desto
mindre har det aldrig været mere aktuelt, der er røget mange ukvemsord gennem æteren i det forløbne
år, hver gang dette sker kommet der et skår i koppen, jeg har flere gange i løbet af året været ude og
glatte ud, Jeg vil ikke acceptere, at vi får de tilstande som vi havde op gennem halvfemserne.
For lige at blive i den negative del af min beretning, sidste år ekskluderede vi et medlem for at fiske
ulovligt, jeg har i et par tilfælde fået melding om urent trav udført af et par af vore medlemmer, men som
alt andet i loven skal snydere, tages med fingrene i kagedåsen, sker dette kan jeg som afgående
formand sige, at de er fortid i klubben, samt frataget muligheden for at deltage i andre klubbers
arrangementer, vi kan og vil ikke tolerere snyd. Hverken med indvejning af fisk og fiskeri i
fredningsbælter, jeg plejer at sammenligne den slags fusk med butikstyveri. Jeg møder så ude ved
vandet i forløbne weekend en af klubbens gamle, rutinerede fiskere, han meldte klart ud at han mente, at
der var folk i klubben der snød og han derfor havde indvejet sin sidste fisk, i min og helt klart de flestes
optik er det at vinde en præmie helt klart forbundet med noget ærefuldt og er en præmie vundet ved
snyd kan den kun betragtes som æresløst.
Tilbage til det mere positive, vi har i årets løb afviklet vores fiskeuge, endnu engang med rigtig mange
fine præmier, samt godt salg af kort, gennem sommeren har der været fællestur hver onsdag med
diverse grill, fiskeri og klog snak. Hen på sensommeren konstaterede vi så at kasseren havde skrabt vel
mange kroner ind på kontoen, derfor lavede vi en efterårskonkurrence og gjorde den gratis til
kassererens store fortrydelse, tænker næsten den kommende bestyrelse nok kan få ham vendt på
hovedet igen i efteråret. Der har været afholdt NASS-ture med stor tilslutning af Skovens folk. Jeg skal
også overbringe en stor tak fra vandplejen, for vores store opbakning i forbindelse med diverse projekter.
Når jeg snakker med medlemmer af de andre klubbers bestyrelse går snakken ofte på at der godt kunne
være flere der deltog ved de forskellige klubbers store offentlige arrangementer, og der har været en
nedgang, jeg har jo de sidste mange år skullet høre på vores kasserer efter hver forårskonkurrence, at
der kunne godt være flere der deltog, det er faktisk den samme sang hele vejen rundt i de forskellige
klubber.
En af de ting jeg personlig er enig med formanden for vandplejen i er at der kan og skal gøres mere ved
vores vandløb, hvis vi skal have flere fisk, men der holder enigheden altså også op, vi er jo da en del der
var unge i halvfemserne og kan huske hvordan vi fangede masser af overspringere, dette skyldtes at
man satte flere fisk ud end det er tilfældet i dag, jeg kan ikke forstå, at når man andre steder i landet kan
finde ud af at lave en ordentlig udsætning, ikke kan gøre det i det sønderjydske, personligt har jeg købt
en båd og har slået mig på fladfiskene, der fanger man da noget.
Jeg vil lige runde min beretning af med at ønske SDL og ALS tillykke med den forestående
sammensmeltning, når jeg i et tidligere afsnit af min beretning nævner historikken, tænker jeg bl.a. også
på den skilsmisse der skete dengang, at de har fundet sammen igen skyldes ikke mindst at vi var nogle

stykker der satte os sammen for 10 år siden og sagde at nu var tiden inde til at stridsøksen blev
begravet, og vi oprettede NASS. Derfor kære venner vil jeg runde min beretning af med at sige, det kan
godt være du er uenig med et medlem af en anden klub, men derfor behøver man jo ikke at sværte
hinanden hverken på FB eller ved kysten, husk et smil kræver ikke nær så mange kræfter som et surt
ansigt.
Med disse ord vil jeg ønske vore medlemmer samt sponsorer godt nytår og knæk og bræk.
Æ fårmand

Følg os